Автоматизація бізнесу

HR-системи

Управління персоналом (англ. Human Resource Management, HRM) — область знань і практичної діяльності, спрямована на забезпечення організації «якісним» персоналом (здатним виконувати покладені на нього трудові функції) і оптимальне його використання. Оптимальне використання персоналу з точки зору «управління персоналом» досягається за рахунок виявлення позитивних і негативних мотивів індивідуумів і груп в організації та відповідного стимулювання позитивних мотивів і «погашення» негативних мотивів, а також аналізу таких впливів. Управління персоналом є невід'ємною частиною якісних систем управління (менеджменту) в концепції контролінгу.

«Megapolis.Оцінка ефективності персоналу» — це комплексне програмне рішення для створення автоматизованої системи управління людськими ресурсами в компаніях будь-якого рівня і різних галузей діяльності.

Систему «Megapolis.Оцінка ефективності персоналу» розроблено на основі чотирьох постулатів:

 • Співробітники є не просто одним з ресурсів організації, а й основним фактором досягнення стратегічних цілей на підставі компетенцій, якими вони володіють, і ступеня їх використання;
 • Набір компетенцій є єдиною підставою для прийняття на посаду, призначення винагороди та компенсаційного пакета, включення до програми навчання, розвитку, кадрового та професійного резерву, а в поєднанні з виконанням виробничих цілей - для переміщення, звільнення, просування, заохочення і покарання;
 • Оцінки персоналу проводиться на підставі виконання виробничих цілей (оцінка діяльності) і набору компетенцій, що дозволяють цю діяльність ефективно виконувати (оцінка компетенцій);
 • Управління по цілях організації може відбуватися тільки шляхом транслювання цілей до рівня окремого співробітника, а постановка цілей співробітникові може відбуватися тільки на підставі наявності у нього набору певних компетенцій, які дозволять досягти цієї мети. При цьому співробітник повинен отримувати регулярно зворотний зв'язок від керівника у вигляді заохочення позитивних результатів руху до мети та її досягнення і відповідної винагороди (преміювання, комісійних виплат, бонусів).

«Megapolis.Оцінка ефективності персоналу» надає такі основні можливості:

 • Управління за цілями
 • Управління за компетенціями
 • Формування і розрахунок компенсаційної моделі
 • Інтеграція зі сторонніми системами

«Megapolis.Оцінка ефективності персоналу» дозволяє описати цілі кожного співробітника організації і проводити оцінку досягнення цілей з певною періодичністю. Результати оцінки відображаються через функцію «Оцінка». Підтримується ув'язування цілей всієї організації із цілями кожного департаменту і цілей департаменту з цілями кожного співробітника цього департаменту.

Реалізована можливість опису профілів посад і відповідності їм компетенцій та кваліфікацій співробітників. Для посади рівень кожної компетенції задається в залежності від специфіки цієї посади і цілей, що стоять перед конкретним департаментом.

Для співробітника рівень його компетенцій можна оцінювати з певною періодичністю (наприклад, одночасно з оцінкою досягнення нею своїх цілей). Таким чином, Система може допомогти визначити, чому співробітник не досяг поставлених цілей: через недостатній рівень компетенцій (їх можна розвинути через навчання або знайти іншого співробітника), або ж з інших причин. Система дозволяє постійно й ефективно відслідковувати роботу персоналу, кожного співробітника, виділяти найбільш перспективних і знаходити найменш ефективних співробітників. На підставі результатів оцінки персоналу використання Системи дозволить також проаналізувати відсутні компетенції для розробки відповідних програм навчання для окремих груп співробітників. Система істотно полегшує формування кадрового резерву за рахунок функції порівняння компетенцій посад і компетенцій кандидатів на посаду, так само як і при підборі кандидатів на посаду.

Вбудований модуль адміністрування призначений для гарантування надійності збереження інформації, її актуальності та достовірності, забезпечення надійності бази даних та її готовності до роботи. Поняття «користувач», «група користувачів» і «права» не відрізняються від відповідних понять операційної системи. Завдяки цьому, адміністрування Системи можна інтегрувати з загальним адмініструванням в мережі організації.

Megapolis.Управління персоналом — це рішення, яке дозволяє автоматизувати процеси організації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати в компаніях будь-якого рівня і різних галузей діяльності. Програма проста у використанні і в той же час має широкий спектр настроювань і функціональних можливостей, охоплюючи всі завдання обліку кадрів.

Megapolis.Управління персоналом складається з чотирьох підсистем:

 • Ведення штатних розкладів та організаційних структур
 • Облік кадрів
 • Облік робочого часу
 • Розрахунок заробітної плати

Ведення штатних розкладів та організаційних структур

Підсистема дозволяє створювати і змінювати (планувати) необмежену кількість організаційних структур Вашого підприємства, а також підтримувати діючу структуру - штатний розклад. Організаційна структура представлена у вигляді ієрархії організаційних одиниць, якими можуть бути компанія, структурний підрозділ або посада. Кожна така одиниця може бути пов'язана з набором довільних показників, наприклад, штатна посада може бути пов'язана з посадовими інструкціями, бальною оцінкою посади, показниками її оплати - бюджетом посади, графіком роботи з цієї посади, відкритими по ній вакансіями та іншими показниками.

Модуль дозволяє виконати аналіз показників штатної структури, а саме - сформувати плановий фонд оплати праці, фонд робочого часу, потреби і витрати на залучення персоналу, одержати інші статистичні та фінансові показники і побудувати всю необхідну звітність. Наявність штатного розкладу дозволяє підтримувати в підсистемі «Облік кадрів» призначення і переміщення співробітників компанії по структурних підрозділах компанії і штатних посадах.

Облік кадрів

Підсистема дозволяє автоматизувати будь-які кадрові операції в організації: прийом на роботу, переведення, звільнення, оформлення лікарняного, відпустки, відрядження та інші. Підтримується ведення особистих справ співробітників компанії, а також забезпечується управління статусом фізичних осіб, який використовується для ідентифікації різних груп людей (наприклад, кандидат на посаду, працівник, державні службовці, колишні співробітники, особи, оформлені за трудовою угодою і т.д.). Набір підтримуваних кадрових операцій може бути легко розширений у відповідності зі специфікою Вашої організації.

Облік робочого часу

Підсистема дозволяє робити настроювання довільної кількості графіків робочого часу і змін, як на день, так і на період. Ви отримаєте можливість вести календар святкових днів, автоматично формувати робочий календар, як для всієї компанії, так і для окремих працівників, автоматично розраховувати норму робочого часу на кожний звітний період, а також враховувати всі відхилення в табелі робочого часу. У модулі також надана можливість, планувати робочий час - відпустки, понаднормові, враховувати їх використання, а також компенсацію. Ведеться баланс різних категорій робочого часу і забезпечується стандартна звітність, пов'язана з використанням робочого часу.

Розрахунок заробітної плати

Підсистема дозволяє вести необмежену кількість нарахувань і утримань, збирати дані для заробітної плати з особової справи співробітника і його табеля, а також організувати паралельний розрахунок заробітної плати в декількох валютах. Можливе виконання перерахунків за попередні періоди, реалізовано формування платіжної відомості, а також відомості по виплатах працівникам і третім особам. Ви зможете автоматично отримувати всю необхідну стандартну звітність по заробітній платі. Модуль також генерує дані про витрати, які можуть передаватися в зовнішні системи бухгалтерського обліку.
У модулі врахована можливість підстроювання під мінливі вимоги законодавства, надано можливість, гнучко налаштовувати різні нарахування й утримання. Підтримується ведення системи тарифних угод, що дозволяє регулювати оплату праці в розрізі різних тарифних груп і категорій.

Контакти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.